New items
O duchowości w sztuce
Outstanding! the relief from Rodin to Picasso
Tadeusz Kurek polscy lekarze w świecie informator wystawy
Anna Rodzińska Iwiańska
Protestarchitektur Barrikaden Camps raumgreifende Taktiken 1830 2023 Protest architecture barricades camps spatial tactics 1830 2023
 
Gruzja - historia, kultura, sztuka
O Zygmuncie Waliszewskim wspomnienia i listy
Personal record of Niko Pirosmanashvili
Zyga Waliszewski polski malarz w Gruzji 1907 1921 Zyga Waliszewski a Polish painter in Georgia 1907 21
Zygmunt Waliszewski 1897 1936 prace młodzieńcze katalog wystawy
Niko Pirosmani
 
Modernizm i PRL
Socrealizm w Toruniu architektura plastyka bohaterowie
Sztuka i rewolucja wieloperspektywiczne ujęcie sztuki polskiej zaraz po wojnie
Zimna rewolucja społeczeństwa Europy Środkowo Wschodniej wobec socrealizmu 1948 1959
Barbara Hoff
Nowe Katowice forma i ideologia polskiej architektury powojennej na przykładzie Katowic 1945 1980