New items
Cerkwie i ikony Łemkowszczyzny
Ceramika chodzieska w prywatnych zbiorach
Między kolektywizmem a indywidualizmem awangarda japońska w latach 50 i 60 XX wieku Between collectivism and individualism Japanese avant garde in the 1950s and the 1960s
Um 1500 Europa zur Zeit Albrecht Durers
Sztuka nowożytna i nowoczesna
 
Modernizm i PRL
Socrealizm i socrealizmy architektura wnętrz w Polsce 1949 1956
Czasowość w polskiej sztuce i historii sztuki po 1945 roku
Od modernizmu do metaświata
Nowoczesność reglamentowana modernizm w PRL 17 11 2023 14 04 2024 MNK Gmach Główny Rationed modernity modernism in the Polish People's Republic
Dizajn tamtych czasów