Nowości
Tempus non edax rerum inicjatywy i fundacje artystyczne ks kanonika Michała Krassowskiego ok 1680 przed 1768
Polityka publiczna wobec zabytków nieruchomych w Polsce doświadczenia reguły model
500 lat dzwonu Zygmunta
Sztuka współpracy studium grup artystycznych w czasach PRL
Handbook of natural fibres Vol 2
 
Modernizm i PRL
Elegantki moda ulicy lat 50 i 60 XX wieku
W powojennej Polsce 1945 1948
Kontynuatorzy tradycji Wielkiej Awangardy w fotografii polskiej w drugiej połowie lat 50 XX wieku pogranicza malarstwa grafiki i filmu eksperymentalnego
Nowoczesność reglamentowana modernizm w PRL Rationed modernity modernism in the Polish People's Republic
Caryca polskiej mody święci i grzesznicy
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece