New items
Vermeer zbliżenia
Autoportret rzemieślnika The artisan's self portrait
Nowosielski w Łodzi Nowosielski in Łódź
Sztuka krakowska 1945 2000 T 2
Horni Slavkov 1792 1992 Schlaggenwald
 
Gruzja - historia, kultura, sztuka
Złote runo sztuka Gruzji Golden fleece art of Georgia
Sak'artwelos Pirweli Respublika The first Republic of Georgia
Merab Abramishvili
man in the panther skin heritage of manuscripts
Germanuli dasaxlebebi da arkitekturuli memkvidreoba sakartvelosi Die deutschen Siedlungen und das deutsche architektonische Erbe in Georgien German settlements and architectural heritage in Georgia
 
Modernizm i PRL
Czas końca czas początku architektura i urbanistyka Warszawy historycznej 1939 1956
Architektura polskiego socrealizmu w Zachęcie pierwszy Ogólnopolski Pokaz Projektów Architektury 1951 i pierwsza Powszechna Wystawa Architektury Polski Ludowej 1953
Etnografia pamięci PRL u kultura codzienności Polski powojennej 1956 1989
Socrealizmy i modernizacje
Paryż domowym sposobem o kreowaniu stylu życia w czasopismach PRL
 
Most often loaned books in the library