New items
Nakit iz Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine u Sarajevu izlozba s povodom Muzej Mimara Zagreb 31 sijecnja 23 veljace 2014
Art & catholicism in the Dutch Republic Kunst & Katholizismus in der niederlandischen Republik
Syjonizm i sztuka ikonografia Theodora Herzla
introduction to materials and chemistry Book 1
Osada Świętego Gotarda historia i dziedzictwo
 
Gruzja - historia, kultura, sztuka
Złote runo sztuka Gruzji Golden fleece art of Georgia
Zygmunt Waliszewski
Borys Romanowski polski malarz w Gruzji 1925 1947 Borys Romanowski a Polish painter in Georgia 1925 1947 wystawa w Muzeum Historycznym w Tbilisi
History and coin finds in Georgia Sasanian coin finds and hoards
P'lorenskebi mravalerovani sak'artvelos xibli Florensky the charm of multinational Georgia
 
Modernizm i PRL
Zimna rewolucja społeczeństwa Europy Środkowo Wschodniej wobec socrealizmu 1948 1959
Modernizm w architekturze Łodzi XX wieku
Socrealizm w Toruniu architektura plastyka bohaterowie
Kultura miejsca studia ofiarowane Profesorowi Wojciechowi Włodarczykowi
Od modernizmu do metaświata
 
Most often loaned books in the library