New items
Tadeusz Kurek polscy lekarze w świecie informator wystawy
Krakowskie silvae rerum szkice o ludziach
Dzieje kultury japońskiej
Niech szyją! współczesna polska rzeźba uszyta Let them weave! contemporary polish sewn sculpture
Ludowa historia kobiet
 
Gruzja - historia, kultura, sztuka
Henryk Hryniewski
Kartuli gemos memkvidreoba Heritage of Georgian taste
New collection of the Museum of Fine Arts 2021 2022
Złote runo sztuka Gruzji Golden fleece art of Georgia
Borys Romanowski Stare Tbilisi
 
Modernizm i PRL
Czas końca czas początku architektura i urbanistyka Warszawy historycznej 1939 1956
Socrealizmy i modernizacje
Etnografia pamięci PRL u kultura codzienności Polski powojennej 1956 1989
Czasowość w polskiej sztuce i historii sztuki po 1945 roku
Socrealizm w malarstwie polskim
 
Most often loaned books in the library