New items
Polityka publiczna wobec zabytków nieruchomych w Polsce doświadczenia reguły model
Gulacsy the prince of Na'Conxypan
Spotkanie przy stole Barbara Maria Woźniak A meeting at the table
Między kolektywizmem a indywidualizmem awangarda japońska w latach 50 i 60 XX wieku Between collectivism and individualism Japanese avant garde in the 1950s and the 1960s
Gabinety i ogrody polskie nowożytne traktaty architektoniczne wobec kultury kolekcjonowania
 
Modernizm i PRL
Czasowość w polskiej sztuce i historii sztuki po 1945 roku
Modernizm w architekturze Łodzi XX wieku
Nowoczesność reglamentowana modernizm w PRL Rationed modernity modernism in the Polish People's Republic
Sztuka krakowska 1945 2000 T 1
Nowe Katowice forma i ideologia polskiej architektury powojennej na przykładzie Katowic 1945 1980