New items
Design 32 konkurs 2022 Najlepsze Dyplomy Projektowe Akademii Sztuk Pięknych Competition 2022 The Best Design Diplomas from Academies of Fine Arts and Design
introduction to materials and chemistry Book 1
Na turne On Tour
Prasa we Lwowie w latach 1918 1945
Niech szyją! współczesna polska rzeźba uszyta Let them weave! contemporary polish sewn sculpture
 
Gruzja - historia, kultura, sztuka
Henryk Hryniewski
Dimitri Ermakov photographer and collector
King Erekle
History and coin finds in Georgia late Roman and Byzantine hoards 4th 13th c
New collection of the Museum of Fine Arts 2021 2022
 
Modernizm i PRL
Nowoczesność reglamentowana modernizm w PRL Rationed modernity modernism in the Polish People's Republic
Teksty modernizmu antologia polskiej teorii i krytyki architektury 1918 1981 T 2 Eseje
Sztuka i rewolucja wieloperspektywiczne ujęcie sztuki polskiej zaraz po wojnie
Nowoczesność reglamentowana modernizm w PRL 17 11 2023 14 04 2024 MNK Gmach Główny Rationed modernity modernism in the Polish People's Republic
Etnografia pamięci PRL u kultura codzienności Polski powojennej 1956 1989
 
Most often loaned books in the library