Nowości
Dwudziestolecie oblicza nowoczesności konferencja Muzeum Historii Polski Warszawa 18 19 listopada 2008 r
Hasior poetyckość rzeczy
Sztuka Wiedeń Galicja i nie tylko Art Vienna Galicia and more T 1 Cz 2
Drogi do niepodległości reminiscencje popowstaniowe
Louise Bourgeois Imaginary conversations Louise Bourgeois Imaginaere samtaler
 
Modernizm i PRL
Nowoczesność reglamentowana modernizm w PRL Rationed modernity modernism in the Polish People's Republic
Teksty modernizmu antologia polskiej teorii i krytyki architektury 1918 1981 T 1
Od modernizmu do metaświata
Modernizm w architekturze Łodzi XX wieku
Czasowość w polskiej sztuce i historii sztuki po 1945 roku
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece