Nowości
Sztambuch Aleksandry Wołowskiej
Sztuka i wiara programy ikonograficzne w Sewilli XVII i XVIII stulecia Art and faith iconographic programs of Seville in th 17th and 18th centuries Arte y fe los programas iconograficos de Sevilla en los siglos XVII y XVIII
Polska Praga czyli dlaczego Matejko lubił knedle
Fałat znany i nieznany T 5 cz 1
Tissus islamiques collections du Musee d'art et d'histoire de Geneve
 
Gruzja - historia, kultura, sztuka
man in the panther skin heritage of manuscripts
Personal record of Niko Pirosmanashvili
Zygmunt Waliszewski
Złote runo sztuka Gruzji Golden fleece art of Georgia
History and coin finds in Georgia late Roman and Byzantine hoards 4th 13th c
 
Modernizm i PRL
Socrealizm w Toruniu architektura plastyka bohaterowie
Kultura miejsca studia ofiarowane Profesorowi Wojciechowi Włodarczykowi
Elegantki moda ulicy lat 50 i 60 XX wieku
Modny PRL
Sztuka i rewolucja wieloperspektywiczne ujęcie sztuki polskiej zaraz po wojnie
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece