Nowości
Na styku światów historia Leszna od XVI do XX wieku przewodnik po wystawie
Tissus coptes Vol 1
Edvard Munch magic of the North
Kirchenbilder Der Kirchenraum in der hollandischen Malerei um 1650
Koral pamięci wspomnienia pamiętniki dzienniki notatki i listy archeologa Cz 1
 
Gruzja - historia, kultura, sztuka
man in the panther skin heritage of manuscripts
P'lorenskebi mravalerovani sak'artvelos xibli Florensky the charm of multinational Georgia
Tbilisi o Gruzji ludziach i dziełach
Zygmunt Waliszewski
Niko Pirosmanashvili State Museum
 
Modernizm i PRL
Życie codzienne w PRL
Socrealizm w Toruniu architektura plastyka bohaterowie
Sztuka i rewolucja wieloperspektywiczne ujęcie sztuki polskiej zaraz po wojnie
Paryż domowym sposobem o kreowaniu stylu życia w czasopismach PRL
Socrealizm w malarstwie polskim