Nowości
Krakowskie silvae rerum szkice o ludziach
Sztuka krakowska 1945 2000 T 2
Nowosielski w Łodzi Nowosielski in Łódź
Kopalnia Soli Bochnia najstarsza kopalnia soli kamiennej w Polsce 1248 Bochnia Salt Mine the oldest salt mine in Poland
Ponad przestrzeniami ludzie TOPR w stulecie
 
Gruzja - historia, kultura, sztuka
Gruzinskaa numizmatika
Dimitri Ermakov photographer and collector
Podróż na Wschód The journey to the East
Tbilisi o Gruzji ludziach i dziełach
Personal record of Niko Pirosmanashvili
 
Modernizm i PRL
Architektura polskiego socrealizmu w Zachęcie pierwszy Ogólnopolski Pokaz Projektów Architektury 1951 i pierwsza Powszechna Wystawa Architektury Polski Ludowej 1953
Moda w rytmie epoki
Dizajn tamtych czasów
Socrealizm w Toruniu architektura plastyka bohaterowie
Czasowość w polskiej sztuce i historii sztuki po 1945 roku
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece