New items
Koral pamięci wspomnienia pamiętniki dzienniki notatki i listy archeologa Cz 1
Siedem wieków Warszawy kalendarium historii miasta do końca XIX wieku
Konserwacja chorągwi hetmańskiej Iwana Mazepy z XVII wieku w Muzeum Narodowym w Krakowie Restavracia get'manc'kogo prapora Ivana Mazepi z XVII stolitta v Nacional'nomu Muzei v Krakovi Conservation of Ivan Mazepa's hetman's banner from the 17th century at the National Museum in Krakow
Wy twórcy książek historia społeczności wydawniczej w czasach PRL u
Turquerie an eighteenth century European fantasy
 
Gruzja - historia, kultura, sztuka
Rita Serengeti Rita Xac'aturiani
Kartuli gemos memkvidreoba Heritage of Georgian taste
Kunstschatze Georgiens
Zygmunt Waliszewski
Borys Romanowski Stare Tbilisi
 
Modernizm i PRL
Cztery nowoczesności teksty o sztuce i architekturze polskiej XX wieku
Architektura polskiego socrealizmu w Zachęcie pierwszy Ogólnopolski Pokaz Projektów Architektury 1951 i pierwsza Powszechna Wystawa Architektury Polski Ludowej 1953
Caryca polskiej mody święci i grzesznicy
Sztuka i rewolucja wieloperspektywiczne ujęcie sztuki polskiej zaraz po wojnie
Elegantki moda ulicy lat 50 i 60 XX wieku