Nowości
Cyprian Norwid katalog prac plastycznych Dział 2 T 7 2
Krośnieńskie Huty Szkła Krosno
Tempus non edax rerum inicjatywy i fundacje artystyczne ks kanonika Michała Krassowskiego ok 1680 przed 1768
Wanda Czełkowska art is not rest
Drogi do niepodległości reminiscencje popowstaniowe
 
Modernizm i PRL
Architektura polskiego socrealizmu w Zachęcie pierwszy Ogólnopolski Pokaz Projektów Architektury 1951 i pierwsza Powszechna Wystawa Architektury Polski Ludowej 1953
Etnografia pamięci PRL u kultura codzienności Polski powojennej 1956 1989
Socrealizm sztuka polska w latach 1950 1954
Moda Polska Warszawa
Socrealizmy i modernizacje
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece