New items
Kamil Kocurek
Cyprian Norwid katalog prac plastycznych Dział 2 T 7 2
Ikonografia mangi wpływ tradycji rodzimej i zachodnich twórców na wybranych japońskich artystów mangowych
Wanda Czełkowska art is not rest
Louise Bourgeois Imaginary conversations Louise Bourgeois Imaginaere samtaler
 
Modernizm i PRL
Życie codzienne w PRL
Socrealizm w Toruniu architektura plastyka bohaterowie
Olbrzymki kobiety i socrealizm
Kultura miejsca studia ofiarowane Profesorowi Wojciechowi Włodarczykowi
Od modernizmu do metaświata
 
Most often loaned books in the library