Nowości
O duchowości w sztuce
Tadeusz Kurek polscy lekarze w świecie informator wystawy
Piękno zdeptane kult brzydoty
Codzienne zmagania o nową zabawkę z dziejów kieleckich spółdzielni zabawkarskich
Broń strzelecka powstania styczniowego w świetle interdyscyplinarnej analizy historycznej i archeologicznej
 
Gruzja - historia, kultura, sztuka
Tbilisi o Gruzji ludziach i dziełach
Khashuri Museums Union guide Khashuri Local Museum Kvishkheti Dimitri Kiphiani Museum Surami Lesia Ukrainka Museum
Zygmunt Waliszewski
Personal record of Niko Pirosmanashvili
Złote runo sztuka Gruzji Golden fleece art of Georgia
 
Modernizm i PRL
Architektura polskiego socrealizmu w Zachęcie pierwszy Ogólnopolski Pokaz Projektów Architektury 1951 i pierwsza Powszechna Wystawa Architektury Polski Ludowej 1953
Modny PRL
Elegantki moda ulicy lat 50 i 60 XX wieku
Futerał o urządzaniu mieszkań w PRL u
Sztuka i rewolucja wieloperspektywiczne ujęcie sztuki polskiej zaraz po wojnie
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece