New items
Słowo architekta opowieści o architekturze Polski Ludowej
Kamil Kocurek
Drogi do niepodległości reminiscencje popowstaniowe
Catalogue of rubbings of brasses and incised slabs
Na drugim planie ukryte w ołtarzu Wita Stwosza Marta Bożyk
 
Modernizm i PRL
Czas końca czas początku architektura i urbanistyka Warszawy historycznej 1939 1956
Kultura miejsca studia ofiarowane Profesorowi Wojciechowi Włodarczykowi
Etnografia pamięci PRL u kultura codzienności Polski powojennej 1956 1989
Modernizm w architekturze Łodzi XX wieku
Nowoczesność reglamentowana modernizm w PRL 17 11 2023 14 04 2024 MNK Gmach Główny Rationed modernity modernism in the Polish People's Republic