New items
Dzienniki z lat 1877 1891
Szkło z kolekcji Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu
Karnoprawna ochrona dziedzictwa kultury w Hiszpanii studium prawnoporównawcze
Przesyłam Ci swój cień
Od Horodła do Horodła 1413 2013 unia horodelska dzieje i pamięć wystawa Muzeum Zamojskiego w Zamościu i Muzeum Historii Polski Muzeum Zamojskie w Zamościu 29 IX 31 IX 2013
 
Gruzja - historia, kultura, sztuka
Sak'artwelos Pirweli Respublika The first Republic of Georgia
cultural heritage of Georgia 2016 2017
Dawna Gruzja
History and coin finds in Georgia late Roman and Byzantine hoards 4th 13th c
Merab Abramishvili
 
Modernizm i PRL
W powojennej Polsce 1945 1948
Życie codzienne w PRL
Modernizm socrealizm socmodernizm postmodernizm przewodnik po architekturze Krakowa XX wieku
Sztuka krakowska 1945 2000 T 1
Cztery nowoczesności teksty o sztuce i architekturze polskiej XX wieku
 
Most often loaned books in the library