New items
Prof Filutek 1985 2003
Zamek Królewski w Nowym Sączu około 1300 1611
Ukraina wyrwać się z przeszłości
4 Międzynarodowa Wystawa Mała Forma Graficzna 13x18 Dialog warsztatu z cyfrą 4th International Exhibition Small Graphic Form 13x18 A dialogue of traditional workshop with the digit
Dwudziestolecie oblicza nowoczesności konferencja Muzeum Historii Polski Warszawa 18 19 listopada 2008 r
 
Modernizm i PRL
Cztery nowoczesności teksty o sztuce i architekturze polskiej XX wieku
Socrealizmy i modernizacje
Życie codzienne w PRL
Kultura miejsca studia ofiarowane Profesorowi Wojciechowi Włodarczykowi
Czas końca czas początku architektura i urbanistyka Warszawy historycznej 1939 1956