New items
Outstanding! the relief from Rodin to Picasso
Życie codzienne kobiet w 20 leciu międzywojennym na łamach Tygodnika Ilustrowanego informator
Piękno zdeptane kult brzydoty
Radykalne projekty florenckiej grupy UFO w kontekście semiologii Umberta Eco
Dwurnik robotnik sztuki
 
Gruzja - historia, kultura, sztuka
O Zygmuncie Waliszewskim wspomnienia i listy
Podróż na Wschód The journey to the East
History and coin finds in Georgia late Roman and Byzantine hoards 4th 13th c
P'lorenskebi mravalerovani sak'artvelos xibli Florensky the charm of multinational Georgia
Zyga Waliszewski polski malarz w Gruzji 1907 1921 Zyga Waliszewski a Polish painter in Georgia 1907 21
 
Modernizm i PRL
Caryca polskiej mody święci i grzesznicy
Czasowość w polskiej sztuce i historii sztuki po 1945 roku
Dizajn tamtych czasów
Barbara Hoff
To nie są moje wielbłądy o modzie w PRL