New items
Eichstatt im Spannungsfeld der Kunstzentren die mittelalterlichen Kunstwerke des Domschatz und Diozesanmuseums Eichstatt
Protestarchitektur Barrikaden Camps raumgreifende Taktiken 1830 2023 Protest architecture barricades camps spatial tactics 1830 2023
Szkło z kolekcji Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu
Raport o stanie architektury drewnianej w Polsce
Histeria sztuki niemy krzyk obrazów
 
Gruzja - historia, kultura, sztuka
man in the panther skin heritage of manuscripts
Borys Romanowski polski malarz w Gruzji 1925 1947 Borys Romanowski a Polish painter in Georgia 1925 1947 wystawa w Muzeum Historycznym w Tbilisi
Zygmunt Waliszewski
P'lorenskebi mravalerovani sak'artvelos xibli Florensky the charm of multinational Georgia
King Erekle
 
Modernizm i PRL
Modernizm socrealizm socmodernizm postmodernizm przewodnik po architekturze Krakowa XX wieku
Życie codzienne w PRL
Kultura miejsca studia ofiarowane Profesorowi Wojciechowi Włodarczykowi
Czasowość w polskiej sztuce i historii sztuki po 1945 roku
Socrealizm w malarstwie polskim
 
Most often loaned books in the library