Nowości
Prezentacja prac konserwatorskich i działań prewencyjnych zrealizowanych w ramach projektu Przeszłość Przyszłości Remont i wyposażenie Muzeum Książąt Czartoryskich Muzeum Narodowe w Krakowie w celu udostępnienia unikatowej kolekcji konferencja naukowa
Natura i sztuka
Archeolodzy polscy wobec nazizmu i stalinizmu
Francuska 12 kalendarium działalności Domu Oświatowego na łamach Polonii i Polski Zachodniej 11 listopada 1934 1 września 1939 roku
500 lat dzwonu Zygmunta
 
Modernizm i PRL
Olbrzymki kobiety i socrealizm
Od modernizmu do metaświata
Modernizm w architekturze Łodzi XX wieku
Futerał o urządzaniu mieszkań w PRL u
Kultura miejsca studia ofiarowane Profesorowi Wojciechowi Włodarczykowi
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece