New items
Dwurnik robotnik sztuki
Turner malarz żywiołów Turner and the elements
Nierównym krokiem globalizacja i Europa wielu prędkości 1500 1800
Łempicka sztuka
Niech szyją! współczesna polska rzeźba uszyta Let them weave! contemporary polish sewn sculpture
 
Gruzja - historia, kultura, sztuka
Zygmunt Waliszewski
New collection of the Museum of Fine Arts 2021 2022
History and coin finds in Georgia late Roman and Byzantine hoards 4th 13th c
Dimitri Ermakov photographer and collector
Kunstschatze Georgiens
 
Modernizm i PRL
Modernizm socrealizm socmodernizm postmodernizm przewodnik po architekturze Krakowa XX wieku
Nowoczesność reglamentowana modernizm w PRL Rationed modernity modernism in the Polish People's Republic
Nowoczesność reglamentowana modernizm w PRL 17 11 2023 14 04 2024 MNK Gmach Główny Rationed modernity modernism in the Polish People's Republic
Teksty modernizmu antologia polskiej teorii i krytyki architektury 1918 1981 T 2 Eseje
Kultura miejsca studia ofiarowane Profesorowi Wojciechowi Włodarczykowi
 
Most often loaned books in the library