New items
Słowo architekta opowieści o architekturze Polski Ludowej
Wanda Czełkowska art is not rest
Arkadia
Cerkwie i ikony Łemkowszczyzny
Louise Bourgeois Imaginary conversations Louise Bourgeois Imaginaere samtaler
 
Modernizm i PRL
Socrealizm w Toruniu architektura plastyka bohaterowie
Nowoczesność reglamentowana modernizm w PRL 17 11 2023 14 04 2024 MNK Gmach Główny Rationed modernity modernism in the Polish People's Republic
Etnografia pamięci PRL u kultura codzienności Polski powojennej 1956 1989
Caryca polskiej mody święci i grzesznicy
Socrealizm w malarstwie polskim
 
Most often loaned books in the library