New items
Hugo van der Goes between pain and bliss
Design 32 najlepsze dyplomy projektowe Akademii Sztuk Pięknych 2021 konkurs The best design diplomas from Academies of Fine Arts and Design 2021 competition
Flemish masters from Van Eyck to Bruegel
museum as experience an email odyssey through artists' and collectors' museums
Nakit iz Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine u Sarajevu izlozba s povodom Muzej Mimara Zagreb 31 sijecnja 23 veljace 2014
 
Gruzja - historia, kultura, sztuka
Niko Pirosmani 1862 1918
Niko Pirosmani
O Zygmuncie Waliszewskim wspomnienia i listy
Kunstschatze Georgiens
Zygmunt Waliszewski
 
Modernizm i PRL
Nowoczesność reglamentowana modernizm w PRL Rationed modernity modernism in the Polish People's Republic
Paryż domowym sposobem o kreowaniu stylu życia w czasopismach PRL
Nowe Katowice forma i ideologia polskiej architektury powojennej na przykładzie Katowic 1945 1980
Od modernizmu do metaświata
Modernizm socrealizm socmodernizm postmodernizm przewodnik po architekturze Krakowa XX wieku
 
Most often loaned books in the library