New items
Lines from East Asia Japanese and Chinese art on paper
Archeolodzy polscy wobec nazizmu i stalinizmu
Ewa Kuryluk Ludzie z powietrza retrospektywa 1959 2002 instalacje fotografie rysunki obrazy Ewa Kuryluk Air people retrospective 1959 2002 installations photographs drawings paintings
Witkacy sejsmograf epoki przyspieszenia przewodnik po wystawie Seismograph of the acceleration age exhibition guidebook
4 Międzynarodowa Wystawa Mała Forma Graficzna 13x18 Dialog warsztatu z cyfrą 4th International Exhibition Small Graphic Form 13x18 A dialogue of traditional workshop with the digit
 
Modernizm i PRL
Socrealizm i socrealizmy architektura wnętrz w Polsce 1949 1956
Modernizm socrealizm socmodernizm postmodernizm przewodnik po architekturze Krakowa XX wieku
Kultura miejsca studia ofiarowane Profesorowi Wojciechowi Włodarczykowi
Od modernizmu do metaświata
Elegantki moda ulicy lat 50 i 60 XX wieku
 
Most often loaned books in the library