Nowości
Zamek Królewski w Nowym Sączu około 1300 1611
Konstytucja 3 Maja testament Rzeczypospolitej Obojga Narodów
Ukraina wyrwać się z przeszłości
Archeolodzy polscy wobec nazizmu i stalinizmu
NO! and the Conformists faces of Soviet art of 50s to 80s NET! i konformisty obrazy sovetskogo iskusstva 50 h do 80 h godov Nie! i konformiści oblicza sztuki radzieckiej lat 50 do 80
 
Modernizm i PRL
Futerał o urządzaniu mieszkań w PRL u
Socrealizmy i modernizacje
Modernizm socrealizm socmodernizm postmodernizm przewodnik po architekturze Krakowa XX wieku
Sztuka i rewolucja wieloperspektywiczne ujęcie sztuki polskiej zaraz po wojnie
Modny PRL
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece