Nowości
Idos & rivals artistic competition in antiquity and the early modern era Kunsthistorisches Museum Vienna 20 September 2022 8 January 2023
Robert Guinan Chicago en marge du reve americain Chicago on the fringe of the American dream
Ochrona zabytków historia doktryny systemy prawne
DOFA Dolnośląski Festiwal Architektury 30 09 07 10 wystawy konkursowe wystawy problemowe otwarte miasto projekcje konfrontacje przestrzeń publikacje
Hiroshige 2023
 
Modernizm i PRL
Etnografia pamięci PRL u kultura codzienności Polski powojennej 1956 1989
Moda w rytmie epoki
Olbrzymki kobiety i socrealizm
Modernizm w architekturze Łodzi XX wieku
Kontynuatorzy tradycji Wielkiej Awangardy w fotografii polskiej w drugiej połowie lat 50 XX wieku pogranicza malarstwa grafiki i filmu eksperymentalnego
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece