Nowości
Prof Filutek 1985 2003
Florencja od Dantego do Galileusza
NO! and the Conformists faces of Soviet art of 50s to 80s NET! i konformisty obrazy sovetskogo iskusstva 50 h do 80 h godov Nie! i konformiści oblicza sztuki radzieckiej lat 50 do 80
Oblicza plakatu kolekcja Ireny Hochman i Tadeusza Mysłowskiego Many faces of the poster Irena Hochman and Tadeusz Mysłowski collection
Gulacsy the prince of Na'Conxypan
 
Modernizm i PRL
Czasowość w polskiej sztuce i historii sztuki po 1945 roku
Życie codzienne w PRL
Socrealizm sztuka polska w latach 1950 1954
Moda w rytmie epoki
Modny PRL
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece