New items
Detal architektoniczny kościoła Mariackiego w Gdańsku katalog i zarys problematyki Architectural detail in St Mary's church in Gdańsk catalogue & outline of issues
Opowieści pana Franciszka i o panu Franciszku z przyśpiewkami
Dziedzictwo kulturowe w rewitalizacji praktyczny poradnik
Kultura codzienna dwudziestolecia
Eseje o sztuce i artystach
 
Gruzja - historia, kultura, sztuka
Polscy artyści w Gruzji Polish artists in Georgia
Borys Romanowski Stare Tbilisi
Personal record of Niko Pirosmanashvili
Germanuli dasaxlebebi da arkitekturuli memkvidreoba sakartvelosi Die deutschen Siedlungen und das deutsche architektonische Erbe in Georgien German settlements and architectural heritage in Georgia
Sak'artwelos Pirweli Respublika The first Republic of Georgia
 
Modernizm i PRL
Sztuka krakowska 1945 2000 T 1
Socrealizmy i modernizacje
Teksty modernizmu antologia polskiej teorii i krytyki architektury 1918 1981 T 2 Eseje
Architektura polskiego socrealizmu w Zachęcie pierwszy Ogólnopolski Pokaz Projektów Architektury 1951 i pierwsza Powszechna Wystawa Architektury Polski Ludowej 1953
Sztuka i rewolucja wieloperspektywiczne ujęcie sztuki polskiej zaraz po wojnie
 
Most often loaned books in the library