Nowości
Ceramika chodzieska w prywatnych zbiorach
Aukcja dzieł sztuki niedziela 22 października 2023 sztuka współczesna godz 17 00 malarstwo tradycyjne godz 19 00 wystawa i licytacja Galeria Agra Art Warszawa
500 lat dzwonu Zygmunta
Szkice z dziejów dawnego Przemyśla i ziemi przemyskiej Cz 2
Budapest Pecs Csontvary 170 emlekkiallitas a Magyar Nemzeti Galeria es a pecsi Janus Pannonius Muzeum gyujtemenyebol Commemorative exhibition from the collections of the Hungarian National Gallery and the Janus Pannonius Museum in Pecs
 
Modernizm i PRL
Kontynuatorzy tradycji Wielkiej Awangardy w fotografii polskiej w drugiej połowie lat 50 XX wieku pogranicza malarstwa grafiki i filmu eksperymentalnego
Czas końca czas początku architektura i urbanistyka Warszawy historycznej 1939 1956
Dizajn tamtych czasów
Socrealizmy i modernizacje
Kultura miejsca studia ofiarowane Profesorowi Wojciechowi Włodarczykowi
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece