New items
Tiepolo und das Kostum Konstruktion von Geschichte im Historienbild
Słowo architekta opowieści o architekturze Polski Ludowej
Um 1500 Europa zur Zeit Albrecht Durers
Handbook of natural fibres Vol 2
Złoty wiek Królestwa Węgier czasy Macieja Korwina A Magyar Kiralysag aranykora Corvin Matyas uralkodasa
 
Modernizm i PRL
Kultura miejsca studia ofiarowane Profesorowi Wojciechowi Włodarczykowi
Architektura polskiego socrealizmu w Zachęcie pierwszy Ogólnopolski Pokaz Projektów Architektury 1951 i pierwsza Powszechna Wystawa Architektury Polski Ludowej 1953
Socrealizm w Toruniu architektura plastyka bohaterowie
Modny PRL
Olbrzymki kobiety i socrealizm
 
Most often loaned books in the library