Nowości
Sztuka krakowska 1945 2000 T 2
Design 32 najlepsze dyplomy projektowe Akademii Sztuk Pięknych 2021 konkurs The best design diplomas from Academies of Fine Arts and Design 2021 competition
Od Horodła do Horodła 1413 2013 unia horodelska dzieje i pamięć wystawa Muzeum Zamojskiego w Zamościu i Muzeum Historii Polski Muzeum Zamojskie w Zamościu 29 IX 31 IX 2013
Detal architektoniczny kościoła Mariackiego w Gdańsku katalog i zarys problematyki Architectural detail in St Mary's church in Gdańsk catalogue & outline of issues
Autoportret rzemieślnika The artisan's self portrait
 
Gruzja - historia, kultura, sztuka
King Erekle
Khashuri Museums Union guide Khashuri Local Museum Kvishkheti Dimitri Kiphiani Museum Surami Lesia Ukrainka Museum
cultural heritage of Georgia 2016 2017
Merab Abramishvili
Henryka Justyńska Gruzja malarstwo Galeria Stowarzyszenia Wspólnota Polska Oddział w Krakowie
 
Modernizm i PRL
Nowoczesność reglamentowana modernizm w PRL Rationed modernity modernism in the Polish People's Republic
Etnografia pamięci PRL u kultura codzienności Polski powojennej 1956 1989
Socrealizm sztuka polska w latach 1950 1954
Nowoczesność reglamentowana modernizm w PRL 17 11 2023 14 04 2024 MNK Gmach Główny Rationed modernity modernism in the Polish People's Republic
Socrealizm w malarstwie polskim
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece