Nowości
Kopalnia Soli Bochnia najstarsza kopalnia soli kamiennej w Polsce 1248 Bochnia Salt Mine the oldest salt mine in Poland
Ludowa historia kobiet
Turner malarz żywiołów Turner and the elements
Musei e Collezioni nella Provincia di Udine percorsi di storia e arte Museums and collections in the Udine Province itineraries of history and art
Sztuka po roku 1900 modernizm antymodernizm postmodernizm
 
Gruzja - historia, kultura, sztuka
Personal record of Niko Pirosmanashvili
Germanuli dasaxlebebi da arkitekturuli memkvidreoba sakartvelosi Die deutschen Siedlungen und das deutsche architektonische Erbe in Georgien German settlements and architectural heritage in Georgia
Dimitri Ermakov photographer and collector
Sak'artwelos Pirweli Respublika The first Republic of Georgia
Tbilisi o Gruzji ludziach i dziełach
 
Modernizm i PRL
Zimna rewolucja społeczeństwa Europy Środkowo Wschodniej wobec socrealizmu 1948 1959
Czasowość w polskiej sztuce i historii sztuki po 1945 roku
Socrealizm w Toruniu architektura plastyka bohaterowie
Sztuka krakowska 1945 2000 T 1
Kontynuatorzy tradycji Wielkiej Awangardy w fotografii polskiej w drugiej połowie lat 50 XX wieku pogranicza malarstwa grafiki i filmu eksperymentalnego
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece