Nowości
Oblicza plakatu kolekcja Ireny Hochman i Tadeusza Mysłowskiego Many faces of the poster Irena Hochman and Tadeusz Mysłowski collection
Cerkwie i ikony Łemkowszczyzny
Zanim powstał Wydział Rzeźby nauczanie rzeźby w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w latach 1818 1939
Gabinety i ogrody polskie nowożytne traktaty architektoniczne wobec kultury kolekcjonowania
Idos & rivals artistic competition in antiquity and the early modern era Kunsthistorisches Museum Vienna 20 September 2022 8 January 2023
 
Modernizm i PRL
Socrealizm w Toruniu architektura plastyka bohaterowie
Kontynuatorzy tradycji Wielkiej Awangardy w fotografii polskiej w drugiej połowie lat 50 XX wieku pogranicza malarstwa grafiki i filmu eksperymentalnego
Architektura polskiego socrealizmu w Zachęcie pierwszy Ogólnopolski Pokaz Projektów Architektury 1951 i pierwsza Powszechna Wystawa Architektury Polski Ludowej 1953
Caryca polskiej mody święci i grzesznicy
Elegantki moda ulicy lat 50 i 60 XX wieku
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece