Nowości
Louise Bourgeois Imaginary conversations Louise Bourgeois Imaginaere samtaler
Cerkwie i ikony Łemkowszczyzny
Jak kwitnące drzewo Florencja średniowieczna i renesansowa
Sztuka polska 7
Gulacsy the prince of Na'Conxypan
 
Modernizm i PRL
Architektura polskiego socrealizmu w Zachęcie pierwszy Ogólnopolski Pokaz Projektów Architektury 1951 i pierwsza Powszechna Wystawa Architektury Polski Ludowej 1953
Moda w rytmie epoki
Caryca polskiej mody święci i grzesznicy
Modny PRL
Etnografia pamięci PRL u kultura codzienności Polski powojennej 1956 1989
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece