New items
Opowieści pana Franciszka i o panu Franciszku z przyśpiewkami
Naczelna Komenda Wojsk Polskich we Lwowie organizacja wojsk polskich 1 22 XI 1918 r
collection of genre paintings Manners and customs of the Meiji era
Prasa we Lwowie w latach 1918 1945
Verdammte Lust Kirche Korper Lust 2
 
Gruzja - historia, kultura, sztuka
Podróż na Wschód The journey to the East
Georgian clothing XVI XVIII cc
Henryka Justyńska Gruzja malarstwo Galeria Stowarzyszenia Wspólnota Polska Oddział w Krakowie
Złote runo sztuka Gruzji Golden fleece art of Georgia
Zygmunt Waliszewski
 
Modernizm i PRL
Olbrzymki kobiety i socrealizm
Socrealizm w malarstwie polskim
Nowoczesność reglamentowana modernizm w PRL Rationed modernity modernism in the Polish People's Republic
Caryca polskiej mody święci i grzesznicy
Życie codzienne w PRL
 
Most often loaned books in the library