Nowości
Listy Fryderyka Bacciarellego do Króla Stanisława Augusta 1797 1798 Lettres de Frederic Bacciarelli au roi Stanislas Auguste 1797 1798
Oswaldo Viteri
Otwarta Pracownia Kraków 2002
Bagnety historia rozwoju konstrukcje zastosowanie i dane techniczne wielu typów bagnetów
Fotoeseje teksty o fotografii polskiej
 
Gruzja - historia, kultura, sztuka
Stano Gai Bronisława Wilimowska malarstwo Warszawa CBWA Zachęta 17 II 9 III 1975
Personal record of Niko Pirosmanashvili
O Zygmuncie Waliszewskim wspomnienia i listy
Khashuri Museums Union guide Khashuri Local Museum Kvishkheti Dimitri Kiphiani Museum Surami Lesia Ukrainka Museum
Henryka Justyńska Gruzja malarstwo Galeria Stowarzyszenia Wspólnota Polska Oddział w Krakowie
 
Modernizm i PRL
Modny PRL
Etnografia pamięci PRL u kultura codzienności Polski powojennej 1956 1989
Socrealizm w malarstwie polskim
Caryca polskiej mody święci i grzesznicy
Od modernizmu do metaświata