New items
Polityka publiczna wobec zabytków nieruchomych w Polsce doświadczenia reguły model
Ochrona zabytków historia doktryny systemy prawne
Magdalena Abakanowicz
Motywy Krakowa z lat 1930 1975 Witolda Chomicza malarstwo grafika rysunek architektura panoramy plakaty Muzeum Historyczne m Krakowa luty marzec 1975
Budapest Pecs Csontvary 170 emlekkiallitas a Magyar Nemzeti Galeria es a pecsi Janus Pannonius Muzeum gyujtemenyebol Commemorative exhibition from the collections of the Hungarian National Gallery and the Janus Pannonius Museum in Pecs
 
Modernizm i PRL
Kultura miejsca studia ofiarowane Profesorowi Wojciechowi Włodarczykowi
Modny PRL
Sztuka i rewolucja wieloperspektywiczne ujęcie sztuki polskiej zaraz po wojnie
Sztuka krakowska 1945 2000 T 1
Nowoczesność reglamentowana modernizm w PRL Rationed modernity modernism in the Polish People's Republic
 
Most often loaned books in the library