Nowości
Robert Guinan Chicago en marge du reve americain Chicago on the fringe of the American dream
August Zamoyski nie tylko z archiwum not just from the archives
4 Międzynarodowa Wystawa Mała Forma Graficzna 13x18 Dialog warsztatu z cyfrą 4th International Exhibition Small Graphic Form 13x18 A dialogue of traditional workshop with the digit
Catalogue of rubbings of brasses and incised slabs
Konstytucja 3 Maja testament Rzeczypospolitej Obojga Narodów
 
Modernizm i PRL
Caryca polskiej mody święci i grzesznicy
Olbrzymki kobiety i socrealizm
Moda w rytmie epoki
Zimna rewolucja społeczeństwa Europy Środkowo Wschodniej wobec socrealizmu 1948 1959
Emilia meble muzeum modernizm
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece