New items
Ikonografia mangi wpływ tradycji rodzimej i zachodnich twórców na wybranych japońskich artystów mangowych
Konstytucja 3 Maja testament Rzeczypospolitej Obojga Narodów
Archeolodzy polscy wobec nazizmu i stalinizmu
DOFA Dolnośląski Festiwal Architektury 30 09 07 10 wystawy konkursowe wystawy problemowe otwarte miasto projekcje konfrontacje przestrzeń publikacje
Grafiki więźniów politycznych 1981 1986
 
Modernizm i PRL
Moda Polska Warszawa
Kontynuatorzy tradycji Wielkiej Awangardy w fotografii polskiej w drugiej połowie lat 50 XX wieku pogranicza malarstwa grafiki i filmu eksperymentalnego
Życie codzienne w PRL
Nowe Katowice forma i ideologia polskiej architektury powojennej na przykładzie Katowic 1945 1980
Caryca polskiej mody święci i grzesznicy
 
Most often loaned books in the library