Nowości
Zatem Najświętsza Maria Panna musi oglądać swoją sprofanowaną siedzibę Malbork między polityką a sacrum 1772 1856 T 2
Krakowskie silvae rerum szkice o ludziach
Andrzej Łobodziński prace z lat 1956 1972 Andrzej Łobodziński works from 1956 1972
collection of genre paintings Manners and customs of the Meiji era
Verdammte Lust Kirche Korper Lust 1
 
Gruzja - historia, kultura, sztuka
Kunstschatze Georgiens
Borys Romanowski polski malarz w Gruzji 1925 1947 Borys Romanowski a Polish painter in Georgia 1925 1947 wystawa w Muzeum Historycznym w Tbilisi
Living culture of the three writing systems of the Georgian alphabet
New collection of the Museum of Fine Arts 2021 2022
Polscy malarze w Gruzji wystawa Tbilisi listopad 2001 Polish painters in Georgia exhibition November 2001
 
Modernizm i PRL
Socrealizm sztuka polska w latach 1950 1954
Barbara Hoff
Nowoczesność reglamentowana modernizm w PRL 17 11 2023 14 04 2024 MNK Gmach Główny Rationed modernity modernism in the Polish People's Republic
Modny PRL
Caryca polskiej mody święci i grzesznicy
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece