Nowości
Grafiki więźniów politycznych 1981 1986
Tiepolo und das Kostum Konstruktion von Geschichte im Historienbild
Konstytucja 3 Maja testament Rzeczypospolitej Obojga Narodów
Catalogue of rubbings of brasses and incised slabs
Sveriges lansmuseer The regional museums of Sweden
 
Modernizm i PRL
Architektura polskiego socrealizmu w Zachęcie pierwszy Ogólnopolski Pokaz Projektów Architektury 1951 i pierwsza Powszechna Wystawa Architektury Polski Ludowej 1953
Caryca polskiej mody święci i grzesznicy
Elegantki moda ulicy lat 50 i 60 XX wieku
Socrealizm w malarstwie polskim
Barbara Hoff
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece