New items
Konstytucja 3 Maja testament Rzeczypospolitej Obojga Narodów
Hantai Klee and other abstractions
Drogi do niepodległości reminiscencje popowstaniowe
Hiroshige 2023
Sztuka Wiedeń Galicja i nie tylko Art Vienna Galicia and more T 1 Cz 1
 
Modernizm i PRL
Socjalizm twórz wspólnotę twórz! polski plakat socrealistyczny 1949 1955 Muzeum im Stanisława Fischera w Bochni 27 10 2011 15 01 2012 r
Nowoczesność reglamentowana modernizm w PRL Rationed modernity modernism in the Polish People's Republic
Sztuka i rewolucja wieloperspektywiczne ujęcie sztuki polskiej zaraz po wojnie
Modernizm socrealizm socmodernizm postmodernizm przewodnik po architekturze Krakowa XX wieku
Moda w rytmie epoki
 
Most often loaned books in the library