New items
Fashion draping techniques Vol 1 dresses collars drapes knots volumes sleeves
NO! and the Conformists faces of Soviet art of 50s to 80s NET! i konformisty obrazy sovetskogo iskusstva 50 h do 80 h godov Nie! i konformiści oblicza sztuki radzieckiej lat 50 do 80
Sztuka polska 7
Catalogue of rubbings of brasses and incised slabs
Hiroshige 2023
 
Modernizm i PRL
Czasowość w polskiej sztuce i historii sztuki po 1945 roku
Socrealizm sztuka polska w latach 1950 1954
Architektura polskiego socrealizmu w Zachęcie pierwszy Ogólnopolski Pokaz Projektów Architektury 1951 i pierwsza Powszechna Wystawa Architektury Polski Ludowej 1953
Sztuka i rewolucja wieloperspektywiczne ujęcie sztuki polskiej zaraz po wojnie
Modny PRL
 
Most often loaned books in the library