New items
Kraków wczoraj i przedwczoraj
Catalogue of rubbings of brasses and incised slabs
Hiroshige 2023
Sveriges lansmuseer The regional museums of Sweden
Krośnieńskie Huty Szkła Krosno
 
Modernizm i PRL
Od modernizmu do metaświata
Socrealizmy i modernizacje
Barbara Hoff
Etnografia pamięci PRL u kultura codzienności Polski powojennej 1956 1989
Sztuka i rewolucja wieloperspektywiczne ujęcie sztuki polskiej zaraz po wojnie
 
Most often loaned books in the library