Nowości
500 lat dzwonu Zygmunta
Grafiki więźniów politycznych 1981 1986
Handbook of natural fibres Vol 2
Drogi do niepodległości reminiscencje popowstaniowe
NO! and the Conformists faces of Soviet art of 50s to 80s NET! i konformisty obrazy sovetskogo iskusstva 50 h do 80 h godov Nie! i konformiści oblicza sztuki radzieckiej lat 50 do 80
 
Modernizm i PRL
Caryca polskiej mody święci i grzesznicy
Nowe Katowice forma i ideologia polskiej architektury powojennej na przykładzie Katowic 1945 1980
Olbrzymki kobiety i socrealizm
Socrealizmy i modernizacje
Paryż domowym sposobem o kreowaniu stylu życia w czasopismach PRL
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece