New items
Konstytucja 3 Maja testament Rzeczypospolitej Obojga Narodów
Ikonografia mangi wpływ tradycji rodzimej i zachodnich twórców na wybranych japońskich artystów mangowych
Florencja od Dantego do Galileusza
Um 1500 Europa zur Zeit Albrecht Durers
Arkadia przewodnik po wystawie Arcadia exhibition guidebook
 
Modernizm i PRL
Nowoczesność reglamentowana modernizm w PRL Rationed modernity modernism in the Polish People's Republic
Kontynuatorzy tradycji Wielkiej Awangardy w fotografii polskiej w drugiej połowie lat 50 XX wieku pogranicza malarstwa grafiki i filmu eksperymentalnego
Nowoczesność reglamentowana modernizm w PRL Rationed modernity modernism in the Polish People's Republic
Modernizm w architekturze Łodzi XX wieku
Socrealizm w malarstwie polskim
 
Most often loaned books in the library