New items
Oblicza plakatu kolekcja Ireny Hochman i Tadeusza Mysłowskiego Many faces of the poster Irena Hochman and Tadeusz Mysłowski collection
Spotkanie przy stole Barbara Maria Woźniak A meeting at the table
Florencja od Dantego do Galileusza
Tiepolo und das Kostum Konstruktion von Geschichte im Historienbild
Bardzo nam się podoba współczesna sztuka pytania
 
Modernizm i PRL
Życie codzienne w PRL
Od modernizmu do metaświata
Socrealizm w Toruniu architektura plastyka bohaterowie
Dizajn tamtych czasów
Kultura miejsca studia ofiarowane Profesorowi Wojciechowi Włodarczykowi
 
Most often loaned books in the library