New items
Sztuka współpracy studium grup artystycznych w czasach PRL
Listy do Anny Z 3
Wanda Czełkowska art is not rest
Jak kwitnące drzewo Florencja średniowieczna i renesansowa
Kraków wczoraj i przedwczoraj
 
Modernizm i PRL
Sztuka i rewolucja wieloperspektywiczne ujęcie sztuki polskiej zaraz po wojnie
Socrealizm w malarstwie polskim
Nowoczesność reglamentowana modernizm w PRL Rationed modernity modernism in the Polish People's Republic
Zimna rewolucja społeczeństwa Europy Środkowo Wschodniej wobec socrealizmu 1948 1959
Modernizm socrealizm socmodernizm postmodernizm przewodnik po architekturze Krakowa XX wieku
 
Most often loaned books in the library